สรุปการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ปี 2567

สรุปการประชุมคณะกรรมการประจำคณะคณะสาธารณสุขศาสตร์

ครั้งที่ 4/2567    คลิก

ครั้งที่ 3/2567    คลิก

ครั้งที่ 2/2567    คลิก

ครั้งที่ 1/2567    คลิก

ปี 2566

สรุปการประชุมคณะกรรมการประจำคณะคณะสาธารณสุขศาสตร์

ครั้งที่ 11/2566  วันที่ 21 ธันวาคม 2566     คลิก

ครั้งที่ 10/2566  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คลิก

ครั้งที่ 9/2566  วันที่ 26 ตุลาคม 2566         คลิก

ครั้งที่ 8/2566  วันที่ 5 ตุลาคม 2566           คลิก

ครั้งที่ 7/2566  วันที่ 31  สิงหาคม 2566      คลิก

ครั้งที่ 6/2566  วันที่ 4  สิงหาคม 2566        คลิก

ครั้งที่ 5/2566  วันที่ 29  มิถุนายน 2566      คลิก

ครั้งที่ 4/2566  วันที่ 30  พฤษภาคม 2566   คลิก

ครั้งที่ 3/2566  วันที่ 27  เมษายน 2566       คลิก

ครั้งที่ 2/2566  วันที่ 30 มีนาคม 2566         คลิก

ครั้งที่ 1/2566  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566     คลิก

Loading