การประชุมสุดยอดสุขภาพพิภพโลก PHAM2024

การประชุมสุดยอดสุขภาพพิภพโลก PHAM2024

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสุดยอดสุขภาพพิภพโลก The 2024 Planetary Health Summit และ 6th Annual Meeting “From Evidence to Action: Confronting Reality” ซึ่งจัดโดยภาคี Planetary Health Alliance ระหว่างวันที่ 15 – 20 เมษายน 2567 ณ Sunway University กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การประชุมสุดยอดผู้นำด้านสุขภาพพิภพโลกนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1069 คน จาก 63 ประเทศทั่วโลก งานประชุมสูงสุดนี้เป็นการแสดงพลังเพื่อสร้างความตระหนักและแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโลก โดยเชื่อมโยงสุขภาวะมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จากความร่วมมือหลายภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรไม่แสวงหากำไร สื่อสารมวลชล และอื่นๆ

พร้อมกันนี้ผู้บริหารคณะฯ ได้หารือถึงแนวทางการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยด้านสุขภาพพิภพโลกและสาธารณสุขร่วมกับภาคีสาธารณสุขระดับนานาชาติ เช่น ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านเมืองสุขภาวะ (WHO Collaborating Centre for Healthy Cities and Urban Policy Research) และศูนย์สุขภาพพิภพโลกและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (Center for the Planetary Health and Innovation Science)

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกลิงค์ 

#PHAM2024
#GONUGOPHNU
#Entrepreneur
#SDGs

Loading