นักวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ในงานประชุมสุดยอดสุขภาพพิภพโลก PHAM2024

นักวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ในงานประชุมสุดยอดสุขภาพพิภพโลก PHAM2024

ผลงานวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง Microplastic contamination in rivers: a survey from the Nan River, Thailand โดย ดร.สุดาวดี ยะสะกะ
ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 27 ผลงานที่มีโอกาสได้นำเสนอแบบ Oral Presentation ในงานประชุมสุดยอดสุขภาพพิภพโลก The 2024 Planetary Health Summit ซึ่งจัดโดยภาคี Planetary Health Alliance ระหว่างวันที่ 15 ถึง 20 เมษายน 2567 ณ Sunway University กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
และ บทคัดย่อได้ถูกคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet Planetary Health DOI:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(24)00084-6

พร้อมกันนี้ อีก 2 ผลงานวิจัย ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอแบบ Poster Presentation ได้แก่ เรื่อง Micro Formalin Contamination in Fresh Vegetables: A Health Assessment among University Students in Thailand โดย ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร และ เรื่อง Phosphate Adsorption from Aqueous Solutions by Composite Media Derived from Water Treatment Sludge and Spend Coffee Ground โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์

#PHNU #FRONTIERRESEARCH
#GONUGOPHNU
#PHAM2024 #SDGs #SDG6 #SDG12

Loading