เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยให้ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสู่ผลงานที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยให้ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสู่ผลงานที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ร้านมุ้ยวาคาเฟ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก

กำหนดการ คลิก

Loading