ศึกษาดูงานด้านการให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์นินนาท อินทรฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมด้วยทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา) ให้การต้อนรับทีมอาจารย์ และนักศึกษา จาก The University of Western Australia เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา) โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแนะนำการให้บริการด้านต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรม Workshop การห่อลูกประคบสมุนไพร การสาธิตวิธีการนวดรักษาด้วยลูกประคบสมุนไพร การวินิจฉัยองค์ประกอบเด่นของร่างกายมนุษย์ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย (การตรวจธาตุเจ้าเรือน) และการทำยาดมสมุนไพรไทย

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตผ่านการแลกเปลี่ยนระยะสั้นระหว่าง The School of Human science, University of Western Australia และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ ภาษา และเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

Loading